На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац ("Сл. лист града Београда" бр. 49/10, 58/11, 04/15 и 55/12) утврђене су закупнине за пословни простор и то:

На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висина закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист Града Београда“ бр. 49/10, 58/11, 04/12 и 55/12) пословни простор се разврстава у три зоне у зависности од локације на којој се налази:

 

Где се налазимо