за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                                                           ИСТЕКЛА!

Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писаних понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                                                           ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                                                                 ИСТЕКЛА!

За издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                                           ИСТЕКЛА!

За издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писаних понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                                                                      ИСТЕКЛА!  

За издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                                                                           ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                                                                    ИСТЕКЛА!

За издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                                                                                                                 ИСТЕКЛА!

За издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                           ИСТЕКЛА!

За издавање у закуп пословног простора путем јавног надметаља на одређено време до 5 година и то :