за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то : 

ИСТЕКЛА!


1. МАЛА МОШТАНИЦА, површине 60,00 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 

 


 


 Оглас остаје отворен 8 дана од 30.07.2020. год., закључно са 06.08.2020. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац