ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем лицитације на одређено време до 5 година и то:


1. Вука Караџића 91, површине 66,43m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


 Оглас остаје отворен 15 дана од 23.03.2021. год., закључно са 06.04.2021. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац