ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време у трајању од 5 година и то:


1. Војводе Мишића 180, површине 303,73 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


Оглас остаје отворен 15 дана од 23.05.2016. год., закључно са 06.06.2016. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефоне 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац