ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време у трајању од 5 година и то :


1. Краља Петра I 7, површине 76,86 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


Оглас остаје отворен 15 дана од 10.08.2016. год., закључно са 24.08.2016. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац