ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време у трајању од 5 година и то :


1. Милоша Обреновића 130, површине 55,60 m2

за све намене.

Преузмите комплетан текст огласа:


 2. Месна заједница Дражевац, површине 25,00 m2, са подрумском просторијом површине 23,86 m2

за све намене.

Преузмите комплетан текст огласа:


 Оглас остаје отворен 15 дана од 01.12.2017. год., закључно са 15.12.2017. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац