ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време у трајању од 5 година и то :


1. Дражевац бр. 142 - локал 2, површине 70,00 m2

за све намене.

Преузмите комплетан текст огласа:


  Оглас остаје отворен 8 дана од 24.05.2018. год., закључно са 31.05.2018. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац