ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :


1. Краља Петра Првог 7, површине 90,60 m2

за све намене.

Преузмите комплетан текст огласа:


 

2. у месној заједници Ратари - локал 1, површине 77,90 m2

за намену услужних делатности.

Преузмите комплетан текст огласа:


 

3. у месној заједници Ратари - локал 2, површине 53,31 m2

за намену апотекарских делатности (хумана апотекарска делатност и пољопривредна апотекарска делатност).

Преузмите комплетан текст огласа:


 Оглас остаје отворен 15 дана од 01.11.2018. год., закључно са 15.11.2018. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац