за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!


 

1. Локација за постављање киоска (рентираних места) и киосци постављени на рентираним местима на Отвореном тржном центру у Обреновцу, Цара Лазара бр. 1а и то:

- Рентирана места:

ТИП 1, димензија 3m х 3m, рентирана места број: 21, 23, 30, 31 и 38

ТИП 2, димензија 2,5m х 3,5m, рентирана места број: 41, 42, 65 и 66

 

- Киосци постављени на рентираним местима:

означени бројевима: 19, 22 и 35, сваки површине 9m2

 

Преузмите комплетан текст огласа:

 

 


 Оглас остаје отворен 15 дана од 02.04.2019. год., закључно са 16.04.2019. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац

 

Стамбене заједнице:

Где се налазимо