за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА! 


1. Милоша Обреновића 130, то је сутерен (подрум)  површине 43,97 m2

за трговинску, услужну намену и намену изнајмљивања.

Преузмите комплетан текст огласа:


 

 2. Тезги на Отвореном тржном центру у Обреновцу, Цара Лазара бр. 1а и то:

Тезге број: 4,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,41,43,44,45,46,48,

49,51,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,77,78,80,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99,100,

101,102,103,104,105,106,107 и 108.

Преузмите комплетан текст огласа:


 

 


 Оглас остаје отворен 8 дана од 15.05.2019. год., закључно са 22.05.2019. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац