за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то : 

ИСТЕКЛА!

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 3 годинe и то:

ИСТЕКЛА!

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то:

ИСТЕКЛА!

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА! 

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

 ИСТЕКЛА!

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 3 година и то:

ИСТЕКЛА !

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то : 

ИСТЕКЛА!

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!