2020. ГОДИНА

 

У складу са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016), члан 71., Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац ставља на увид јавности усвојене годишње програме пословања, њихове измене и допуне, тромесечне, полугодишње и годишње извештаје о реализацији годишњих програма пословања и остале информације од значаја за јавност.

 

 

Годишњи програм коришћења средстава буџета  за 2020. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о степену реализације посебног програма  ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.

 

Извештај о степену реализације посебног програма  шестомесечни  ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2020. годину.

 

 

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар ЈП "Пословни простор" Обреновац 

 

 

Годишњи програм коришћења средстава ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.

 

Годишњи програм пословања и финансијски план за 2019. годину

 

Прва измена и допуна програма коришћења средстава буџета опредељених по основу субвенција оснивача за 2019годину

 

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.

 

 Друга измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.

 

 Друга измена и допуна посебног програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања ЈП Пословни простор Обреновац за период јануар-јун 2019

 

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања ЈП Пословни простор Обреновац за период јануар-март 2019

 

  Тромесечни извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања ЈП Пословни простор Обреновац за период јануар-септембар 2019

 

Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2018. годину.

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2018. годину.

 

Друга измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2018. годину.

 

Трећа измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2018. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - март 2018. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - јун 2018 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - септембар 2018. године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - децембар 2018. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2018. - 30.06.2018. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године.

 

Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2017. годину.

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2017. годину.

 

Друга измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2017. годину.

 

Трећа измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2017. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - март 2017. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - јун 2017 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - септембар 2017. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2017. - 30.06.2017. године.

 

Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2016. годину.

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2016. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар, фебруар и март 2016. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период април, мај и јун 2016 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - септембар 2016. године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - децембар 2016. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2016. - 30.06.2016. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године.

 

Извештај о ревизији финансијског извештаја за 2016. годину.

 

Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2015. годину.

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2015. годину.

 

Друга измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2015. годину.

 

Трећа измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2015. годину.

 

Четврта измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2015. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар, фебруар и март 2015. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период април, мај и јун 2015 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јул, август и септембар 2015. године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период октобар, новембар и децембар 2015. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2015. - 30.06.2015. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године.