2020. ГОДИНА

 

У складу са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016), члан 71., Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац ставља на увид јавности усвојене годишње програме пословања, њихове измене и допуне, тромесечне, полугодишње и годишње извештаје о реализацији годишњих програма пословања и остале информације од значаја за јавност.

 

 

Годишњи програм коришћења средстава буџета  за 2020. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за I квартал 2014. године са пројекциојом до краја  2014. године.

 

Финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2014. - 30.06.2014 године.

 

Финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2014. - 31.12.2014 године.

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2014. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар, фебруар и март 2014. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период април, мај и јун 2014 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јул, август и септембар 2014. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период октобар, новембар и децембар 2014 године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2014. - 30.06.2014. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године.

 

Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Прва измена и допуна финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Друга измена и допуна финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Трећа измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Четврта измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар, фебруар и март 2013. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период април, мај и јун 2013 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јул, август и септембар 2013. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период октобар, новембар и децембар 2013 године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2013. - 30.06.2013. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2013. - 31.12.2013. године.