На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висина закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац ("Сл. лист града Београда бр. 49/2010, 4/2012, 55/2012, 82/2018, 23/2021 и 119/2021) утврђене су закупнине и то:  

 

На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац ("Сл. лист града Београда" бр. 49/10, 58/11, 04/15, 55/12 и 82/18) утврђене су закупнине за пословни простор и то:

На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висина закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист Града Београда“ бр. 49/10, 58/11, 04/12, 55/12 и 82/18) пословни простор се разврстава у три зоне у зависности од локације на којој се налази: