На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац ("Сл. лист града Београда" бр. 49/10, 58/11, 04/15, 55/12 и 82/18) утврђене су закупнине за пословни простор и то:

 

За зидани пословни простор:

Почетни износи закупнина одређује се у дин/mмесечно у зависности од зоне у којој се зидани пословни простор налази према делатностима која се у њему обавља:

 

дин/mмесечно без ПДВ

 

З О Н Е

ВРСТЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Екстра

Прва

Друга

А) Канцеларије

за области образовања, привреде, здравства, науке и културе, социјалне заштите, политичке странке, удружења грађана и остале делатности

369,20 295,36 257,58

Б) Канцеларије за удружења грађана

која се баве хуманитарним радом, а финансирају се из буџета РС или јединице локалне самоуправе у складу са Законом

- 143,10 131,97

В) Магацини

 

- 228,96 206,06

Г) Локали

за трговинску делатност

369,20 295,36 258,43

Д) Делатности старих заната

израда народних одела, бачви, каца, дугмета, дрвомоделарски и дуборезачки занати, корпарско - плетарски занати, израда ужади, ткачки занат, вуновлачарски, јорганџијски, котларско - казанџијски занати, сарачки, ћурчијски, обућарски и воскарски занати као и производња сода - воде

184,60 147,68 125,93

Ђ) Атељеи

сликарски и вајарски

369,20 295,36 258,43

Е) Банкомати

 

9.158,40 8.586,00 7.441,20

Ж) Производне хале

 

- 295,30 258,43

 

За пословни простор на Отвореном тржном центру:

Почетни износи закупнина одређује се у дин/mмесечно у зависности од типа пословног простора у Отвореном тржном центру:

 ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА дин/mмесечно без ПДВ

1. Локација за постављање типског киоска (рентирано место)

 738,40

2. Тезга или киоск постављен на рентирано место

1.353,73 

3. Пословни простор унутар хале

120,00 

 

Преузмите Одлуку о зонирању и утврђивању висина закупнина: