За издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то : 1. Милоша Обреновића 125...