за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 3 годинe и то:

ИСТЕКЛА!


1. Тезги на Отвореном тржном центру у Обреновцу, Цара Лазара бр. 1а и то:

Тезге број: 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ,69 ,70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 и 108.

Преузмите комплетан текст огласа:


 Оглас остаје отворен 8 дана од 24.07.2020. год., закључно са 01.08.2020. год.

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то:

ИСТЕКЛА! 

2. Локација за постављање киоска (рентираних места) на Отвореном тржном центру у Обреновцу, Цара Лазара бр. 1а и то:

ТИП 1, димензија 3m х 3m, рентирана места број: 21, 23, 30, 31 и 38

ТИП 2, димензија 2,5m х 3,5m, рентирана места број: 13, 41, 65 и 67

Киосци постављени на рентираним местима

означеним бројевима  22 и 35 површине 9m2

 

Преузмите комплетан текст огласа:


 


 Оглас остаје отворен 8 дана од 24.07.2020. год., закључно са 01.08.2020. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац