за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                ИСТЕКЛА!


1. МИСЛОЂИН, МИСЛОЂИНСКА БР. 126, површине 54,49 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

 Оглас остаје отворен 8 дана од 07.12.2020. год., закључно са 14.12.2020. год. 

Преузмите комплетан текст огласа:


 2. МИСЛОЂИН, МИСЛОЂИНСКА БР. 126, површине 51,86 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

 Оглас остаје отворен 8 дана од 07.12.2020. год., закључно са 14.12.2020. год. 

Преузмите комплетан текст огласа:


  3. МИСЛОЂИН, МИСЛОЂИНСКА БР. 126, површине 47,47 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

 Оглас остаје отворен 8 дана од 07.12.2020. год., закључно са 14.12.2020. год. 

Преузмите комплетан текст огласа:


4. МИСЛОЂИН, МИСЛОЂИНСКА БР. 126, површине 58,40 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

 Оглас остаје отворен 8 дана од 07.12.2020. год., закључно са 14.12.2020. год. 

Преузмите комплетан текст огласа:

 


Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац