ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то:


1. МЗ Мислођин, Улица Мислођинска број 126, површине 47,47m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 


 Оглас остаје отворен 8 дана од 29.01.2021. год., закључно са 05.02.2021. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац