ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то:


1. Милоша Обреновића 37, површине 31,66 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


 Оглас остаје отворен 15 дана од 24.03.2021. год., закључно са 07.04.2021. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац