ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања, а на одређено време до 5 година и то :


1. Милоша Обреновића број 125, површине 133,15 m2

Пословни простор се даје за апотекарску делатност.

Преузмите комплетан текст огласа:


 


 Оглас остаје отворен 15 дана од 26.04.2021. год., закључно са 10.05.2021. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац.