ИСТЕКЛА!

За издавање у закуп пословног простора путем јавног надметаља на одређено време до 5 година и то :


1. Милоша Обреновића број 14, површине 51,89 m2

Простор се издаје за све намене.

Преузмите комплетан текст огласа:


 

 


 Оглас остаје отворен 8 дана од 17.09.2021. год., закључно са 24.09.2021. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац