ЗАВРШЕНА !

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. РС" бр. 124/12 и 14/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2299/15 од 02.11.2015. године, Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац упућује:

 

Позив за подношење понуде

За поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 33/15

Предмет јавне набавке су грађевинско-занатски радови на текућем одржавању пословних објеката којима управља ЈП "Пословни простор" Обреновац.

!!! Нови рок за подношење понуда је 18.11.2015. до 10 часова. !!!

!!! Одлуком о продужењу рока за подношење понуда бр. 2366/15 од 10.11.2015. године због измене Конкурсне документације у периоду краћем од осам дана од рока за подношење понуда, нови рок за подношење понуда  уместо 12.11.2015. године до 10:00 сати је 18.11.2015. до 10:00 сати.

Све додатне информације у вези са конкурсном документацијом могу се тражити путем факса на број 011/8724-740, 8721-547, путем електронске поште на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или дописом на поштанску адресу: ЈП "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат 1, 11500 Обреновац са назнаком на лицу коверте "Додатне информације за ЈНМВ 33/15"

Накнадна обавештења везана за ЈНМВ 33/15 биће објављена на овој страници.

 

Преузмите документацију у PDF:

 

 

Одлука о продужењу рока за подношење понуда:

 

Одлука о додели уговора:

 

Обавештење о закљученом уговору: