ЗАВРШЕНА !

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1554/16 од 29.08.2016. године, Комисија за јавну набавку упућује:

 

Позив за подношење понуде

За поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2У/16

Предмет јавне набавке је услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите Отвореног тржног центра у Обреновцу, Цара Лазара 1а.

Рок за подношење понуда је 08.09.2016. до 10 часова.

Све додатне информације у вези са конкурсном документацијом могу се тражити од Наручиоца путем факса на број 011/8724-740, 8721-547, путем електронске поште на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или дописом на поштанску адресу: ЈП "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат 1, 11500 Обреновац са назнаком на лицу коверте "Додатне информације за ЈНМВ 2У/16"

Накнадна обавештења везана за ЈНМВ 2У/16 биће објављена на овој страници.

 

Преузмите документацију у PDF:

 

 Одлука о додели уговора:

 

Обавештење о закљученом уговору: