ЗАВРШЕНА !

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1420/15 од 31.07.2015. године, Комисија за јавну набавку упућује:

 

Позив за подношење понуде

За поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 3У/16

Предмет јавне набавке је закључење уговора о јавној набавци услуга чишћења и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈП "Пословни простор" Обреновац

Рок за подношење понуда је 09.09.2016. до 10 часова.

Све додатне информације у вези са конкурсном документацијом могу се тражити путем факса на број 011/8724-740, 8721-547, путем електронске поште на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или дописом на поштанску адресу: ЈП "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат 1, 11500 Обреновац са назнаком на лицу коверте "Додатне информације за ЈНМВ 3У/16"

Накнадна обавештења везана за ЈНМВ 3У/16 биће објављена на овој страници.

 

Преузмите документацију у PDF:

 

Појашњење услова за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ 3У/16:

 

Одлука о додели уговора:

 

 Обавештење о закљученом уговору: