ЗАВРШЕН !

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац објављује:

 

Обавештење о покретању поступка

(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)

Одржавање програма (софтвера) за фактурисање и обрачун закупнина и формирање рачуна (НАПЛАТА) - Омнидата

 

Предмет набавке ЈНПП 1/18  је пружање услуга - Одржавање програма (софтвера) за фактурисање и обрачун закупнина и формирање рачуна (НАПЛАТА) - Омнидата

 

Накнадна обавештења везана за ЈНПП 1/18 биће објављена на овој страници.

 

Преузмите документацију у PDF:

 

Одлука о додели уговора:

 

Обавештење о закљученом уговору: