ЗАВРШЕНА !

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 05-226/19 и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке  бр. 05-227/19, Комисија за јавну набавку упућује:

 

Позив за подношење понуде

За поступак јавне набавке мале вредности ОС2ОХ/19

Предмет јавне набавке је услуга чишћења и одржавања хигијене у заједничким просторијама стамбених зграда на територији градске општине Обреновац.

Рок за подношење понуда је 22.02.2019. до 10 часова.

Све додатне информације у вези са конкурсном документацијом могу се тражити путем факса на број 011/8724-740, 8721-547, путем електронске поште на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или дописом на поштанску адресу: ЈП "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића 2, спрат 1, 11500 Обреновац са назнаком на лицу коверте "Додатне информације за јавну набавку ОС2ОХ/19"

Накнадна обавештења везана за јавну набавку ОС2ОХ/19 биће објављена на овој страници.

 

Преузмите документацију у PDF:

 

Одлука о закључењу оквирног споразума:

 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму: