Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар ЈП "Пословни простор" Обреновац