Извештај о степену реализације посебног програма  шестомесечни  ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2020. годину.