Извештај о степену реализације посебног програма  ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.