Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2021. годину.