Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Прва измена и допуна финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Друга измена и допуна финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Трећа измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Четврта измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2013. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар, фебруар и март 2013. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период април, мај и јун 2013 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јул, август и септембар 2013. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период октобар, новембар и децембар 2013 године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2013. - 30.06.2013. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2013. - 31.12.2013. године.