Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за I квартал 2014. године са пројекциојом до краја  2014. године.

 

Финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2014. - 30.06.2014 године.

 

Финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2014. - 31.12.2014 године.

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2014. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар, фебруар и март 2014. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период април, мај и јун 2014 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јул, август и септембар 2014. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период октобар, новембар и децембар 2014 године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2014. - 30.06.2014. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године.