Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2017. годину.

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2017. годину.

 

Друга измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2017. годину.

 

Трећа измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2017. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - март 2017. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - јун 2017 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - септембар 2017. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2017. - 30.06.2017. године.