Годишњи програм пословања и финансијски план ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2018. годину.

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2018. годину.

 

Друга измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2018. годину.

 

Трећа измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2018. годину.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - март 2018. године.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - јун 2018 године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - септембар 2018. године.

 

Tромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац, за период јануар - децембар 2018. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2018. - 30.06.2018. године.

 

Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године.