Годишњи програм коришћења средстава ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.

 

Годишњи програм пословања и финансијски план за 2019. годину

 

Прва измена и допуна програма коришћења средстава буџета опредељених по основу субвенција оснивача за 2019годину

 

 

Прва измена и допуна годишњег програма пословања са финансијским планом ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.

 

 Друга измена и допуна годишњег програма пословања и финансијског плана ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.

 

 Друга измена и допуна посебног програма пословања ЈП "Пословни простор" Обреновац за 2019. годину.

 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања ЈП Пословни простор Обреновац за период јануар-јун 2019

 

 Тромесечни извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања ЈП Пословни простор Обреновац за период јануар-март 2019

 

  Тромесечни извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања ЈП Пословни простор Обреновац за период јануар-септембар 2019