Одлука о измирењу обавеза насталих по основу закупа пословног простора на коме је носилац права својине Град Београд,чији је корисник ГО Обреновац а којим управља ЈП "Пословни простор" Обреновац