Ивана Црногорчић, члан НО из реда запослених ЈП "Пословни простор" Обреновац

 

Саша Вићентијевић, члан НО ЈП "Пословни простор" Обреновац

 

Драган Исаиловић, председник НО ЈП "Пословни простор" Обреновац

 

Чланови надзорног одбора ЈП „Пословни простор“ Обреновац:

  1. Драган Исаиловић, председник надзорног одбора
  2. Саша Вићентијевић, члан 
  3. Славица Нићифоровић, члан из реда запослених