Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац је на основу Правилника о организацији и систематизацији послова (радних места) организовано на следећи начин :

1. УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА – ДИРЕКТОР

 • · Директор предузећа, Петар Петровић, дипл. политиколог


2. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 • Шеф службе, Анђелка Вранић, дипл. правник
 • Самостални стручни сарадник за правне и кадровске послове, Светлана Драгић, дипл. правник
 • Пословни секретар, Бранка Ђенадић

3. СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

 • Шеф службе, Славица Нићифоровић, дипл. економиста
 • Виши референт за економске послове, Тања Здравковић, економиста
 • Координатор пословања, Марија Јовановић, дипломирани новинар

4. СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 • Шеф службе, Зоран Обрадовић, инж. машинства
 • Виши сарадник за одржавање објеката, Бојана Маринковић, инж. грађевине
 • Самостални стручни сарадник за техничке послове, Александар Николић, дипл. инж. пејзажне архитектуре
 • Виши сарадник за менаџмент и административно техничке послове, Дејан Трифуновић, инж. менџмента
 • Управник отвореног тржног центра, Немања Голубовић, струковни санитарно еколошки инж.
 • Техничар на отвореном тржном центру, Софија Вукашиновић, пољопривредни техничар