У Одлуци о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац ("Службени лист града Београда", бр. 49/2010, 4/2012, 82/2018, 23/2021, 119/21 и 32/2022) висине закупнина утврђене табелом у члану 5 мењају се и гласе:

 

За зидани пословни простор:

Почетни износи закупнина одређује се у дин/mмесечно у зависности од зоне у којој се зидани пословни простор налази према делатностима која се у њему обавља:

 

дин/mмесечно без ПДВ

 

З О Н Е

ВРСТЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Екстра

Прва

Друга

А) Канцеларије

за области образовања, привреде, здравства, науке и културе, социјалне заштите, политичке странке, удружења грађана и остале делатности

442,00 353,00 310,00

Б) Канцеларије за удружења грађана

Канцеларије за хуманирне организације које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, парламентарне политичке странке које пословни простор не користе за стицање прихода, добровољне организације које учествују у спасилачким акцијама, као и удружења која остварују сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значајаза одбрану или која негују традицију ослободилачких ратова Србије

- 34,00 31,00

В) Магацини

 

- 274,00 247,00

Г) Локали

за трговинску делатност

442,00 353,00 310,00

Д) Делатности старих заната

израда народних одела, бачви, каца, дугмета, дрвомоделарски и дуборезачки занати, корпарско - плетарски занати, израда ужади, ткачки занат, вуновлачарски, јорганџијски, котларско - казанџијски занати, сарачки, ћурчијски, обућарски и воскарски занати као и производња сода - воде

221,00 35,00 30,00

Ђ) Атељеи

сликарски и вајарски

442,00 353,00 310,00

Е) Банкомати

 

10.949,00 10.264,00 8.896,00

Ж) Производне хале

 

- 353,00 310,00

 

За пословни простор на Отвореном тржном центру:

Почетни износи закупнина одређује се у дин/mмесечно у зависности од типа пословног простора у Отвореном тржном центру:

 ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА дин/mмесечно без ПДВ

1. Локација за постављање типског киоска (рентирано место)

883,00

2. Тезга или киоск постављен на рентирано место

1619,00

3. Пословни простор унутар хале

144,00

 

Преузмите Одлуку о зонирању и утврђивању висина закупнина: