На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висина закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац ("Сл. лист града Београда бр. 49/2010, 4/2012, 55/2012, 82/2018, 23/2021 и 119/2021 и 32/2022) утврђене су закупнине и то:  

 


 Одлука о седмој измени Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац