На основу Одлуке о зонирању и утврђивању висина закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац („Сл. лист Града Београда“ бр. 49/10, 58/11, 04/12, 55/12 и 82/18) пословни простор се разврстава у три зоне у зависности од локације на којој се налази:

 

 • екстра зона,
 • прва зона,
 • друга зона.

У екстра зони налазе се:

 • пословни објекти у улици Милоша Обреновића и то од раскрснице са улицом Здравковићевом до раскрснице са улицом Саве Поповића Гембеша,
 • пословни објекти у Карађорђевој улици,
 • пословни објекти у улици Војводе Мишића, и то од раскрснице са улицом Кнеза Mихаила до раскрснице са улицом Саве Поповића Гембеша,
 • пословни објекти у улици Вука Караџића, и то од раскрснице са улицом Кнеза Михаила до раскрснице са улицом Краља Петра Првог.

 

У првој зони налазе се:

 • пословни објекти у улици Милоша Обреновића и то у делу од раскрснице са улицом Љубе Ненадовића до раскрснице са улицом Здравковићевом , као и у делу од раскрснице са улицом Саве Поповића Гембеша , па до раскрснице са улицом Краља Петра Првог .
 • пословни објекти у улици Војводе Мишића, и то у делу од раскрснице са улицом Љубе Ненадовића до раскрснице са улицом Кнеза Михаила, као и у делу од раскрснице са улицом Саве Поповића Гембеша до раскрснице са улицом Краља Петра Првог,
 • пословни објекти у лици краља Петра првог,
 • пословни објекти у улици Краља Александра Првог,
 • пословни објекти у улици Ђачког батаљона,
 • пословни објекти у улици Цара Лазара.

 

У другој зони налазе се:

 • пословни објекти на територији месних заједница градске општине Обреновац који нису обухваћени екстра зоном и првом зоном.

Преузмите Одлуку о зонирању и утврђивању висина закупнина: