Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 26. септембра 2023. године донела је одлуку о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац. За ликвидационог управника предузећа именује се Жељко Вујиновић из Београда ТЕКСТ...