За издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :


Пословни простор у Обреновцу, ул. Краља Петра Првог бр. 7 површине 90,60м2.