За издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања на одређено време до 5 година и то :


Пословни простор у Обреновцу, ул. Милоша Обреновића број 125, површине 133,15м2.

Критеријум за избор најповољнијег учесника за закупца је највиша понуђена (излицитирана) цена по м2 оглашеног простора.

Пословни простор се може погледати дана 10.08.2023. године у термину од 10-12 часова.