Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 704 – 14


Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 2053 – 15


Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 1899 – 16


Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 1357 – 17


Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 1981 – 17


Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 2236 – 17


Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 2 – 18


Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 2620 – 19


Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 708 – 20