Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац је основано од стране градске општине Обреновац у циљу обезбеђивања трајног обављања делатности управљања и одржавања пословних зграда и пословног простора у јавној својини града Београда чији је корисник градска општина Обреновац, као и ради обављања других делатности од општег интереса за градску општину Обреновац које нису поверене другим јавим предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац

Претежна делатност предузећа је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

У функцији претежне делатности предузећу је поверено обављање и следећих послова:

  • управљање и издавање у закуп пословног простора и пословних зграда у јавној својини Града Београда, а на којима је корисник градска општина Обреновац,
  • стицање пословног простора (изградњом, доградњом и на други начин, у складу са законским одредбама),
  • старање о одржавању, адаптацији, реконструкцији и санацији пословних зграда и пословних просторија,
  • изнајмљивање властитих и изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су стамбене зграде и станови, нестамбене зграде, земљиште, укључујући изложбене хале и складишне капацитете, куће, станове, апартмане,
  • организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
  • активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица
  • обављање других послова и услуга које су у функцији претежне делатности предузећа.

Од свог настанка, Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац  послује успешно и значајно повећава приходе који учествују у општинском буџету и доприносе квалитетном одржавању пословног простора који је предузећу поверен на одржавање и другим наменама у складу са Законом и Програмом улагања средстава од закупа пословног простора.

Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац послује у законском оквиру који сачињавају :

Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац је на основу Правилника о организацији и систематизацији послова (радних места) организовано на следећи начин :

Чланови надзорног одбора ЈП „Пословни простор“ Обреновац:

 ОБАВЕШТЕЊЕ 

Поштовани закупци пословног простора у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања у РС ("Сл. гласник РС "29/20) услед ширења вируса COVID  19 - познатијег у народу као КОРОНА вируса, обавештавамо вас о следећем : 

Све информације  за ваше пословање које имају везе са закупом можете добити од овог Предузећа као закуподавца искључиво телефонским путем на бројеве тел.: 011/8721-547, 011/8721-577, 011/8727-740.

Преузмите комплетан текст:


 

Поткатегорије

 

 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1420/15 од 31.07.2015. године, Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац упућује: