Извештаји о пословању ЈП Пословни простор Обреновац за 2022. годину

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члан 71., Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац ставља на увид јавности усвојене годишње програме пословања, њихове измене и допуне, тромесечне, полугодишње и...

Извештаји о пословању ЈП Пословни простор Обреновац за 2021. годину

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члан 71., Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац ставља на увид јавности усвојене годишње програме пословања, њихове измене и допуне, тромесечне, полугодишње и годишње извештаје о...

Правилници о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац

Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 704 – 14 Правилник о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Пословни простор“ Обреновац 2053 – 15 Правилник о организацији и...